suknarkti

suknar̃kti, -ia (sùknarkia), sùknarkė intr. trumpai knarkti: Pulkininkas snaudė linkčiodamas galvą, kartkarčiais suknarkdamas . \ knarkti; išknarkti; nuknarkti; paknarkti; perknarkti; praknarkti; suknarkti; užknarkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • suknarkti — suknar̃kti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išknarkti — išknar̃kti, ia (ìšknarkia), ìšknarkė 1. intr. Š kurį laiką iškriokti. 2. refl. šnek. išsimiegoti knarkiant: Juk puikiai išsiknarkei vežime! rš. Ar tu kada išsiknarksì? Ds. 3. tr. knarkimu ką atkviesti, prišaukti: Neknark kaip varna, lytaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knarktelėti — knarktelėti, ėja, ėjo intr. suknarkti: Senis pulkininkas smarkiai knarktelėjo ir per miegus sumurmėjo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knarkti — knar̃kti, ia, ė intr. K 1. miegant šnirpšti pro nosį, su garsu alsuoti, kriokti: Žmogus miegodamas knar̃kia, o katė purkuoja J. Tojė boba knar̃kia par nosį kaip kiškis J. Tu miegodamas labai garsiai knarkì Alv. Tėvas įmigęs knarkia sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuknarkti — nuknar̃kti, ia (nùknarkia), nùknarkė 1. refl. sukriokti miegant: Petrukėnas paskutinį kartą nusiknarkė, nuo dešinio šono apsivertė ant kairio rš. 2. intr. šnek. numigti: Nùknarkė tėvas bent valandą, klaiman išejęs, ir vėl dirba Ds. knarkti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paknarkti — paknar̃kti, ia (pàknarkia), pàknarkė intr. 1. šnek. pamiegoti: Eik, paknar̃k biskį Plv. 2. refl. po truputį kriokti tariant garsą „r“: Aginskis šnekėjo paknarkdamos Plng. knarkti; išknarkti; nuknarkti; paknarkti; perknarkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perknarkti — intr. kurį laiką knarkti: Perknarkiu naktį K. knarkti; išknarkti; nuknarkti; paknarkti; perknarkti; praknarkti; suknarkti; užknarkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praknarkti — praknar̃kti, ia (pràknarkia), pràknarkė intr. šnek. pramiegoti knarkiant: Jie tokių naktų nemažai praknarkė rš. Parėję pramigome, praknarkėme sugulę ant suolų rš. knarkti; išknarkti; nuknarkti; paknarkti; perknarkti; praknarkti; suknarkti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suknerkti — sukner̃kti, ia (sùknerkia), sùknerkė intr. 1. suvirkti, sučirpti; surikti: Keliskart liūdnai suknerkė naujagimis rš. | Kaip pabaidytos žąsys ar viščiukai, vanagą pajutę, suknerkė paskutiniosios kražietės J.Marc. 2. suknarkti, sukriokti: Rodos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukrankti — sukrañkti, ia (sùkrankia), sùkrankė intr. 1. trumpai krankti: Kai varna žiemą triskart sukrankia, tai esti greit pavasaris Pl. Varna sukrankė čia pat ties galva Žem. 2. refl. susižinoti krankimu: O rudenį ten miglos tvenkia, tolybėj varnos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.